LIEGIN CUPIDON pour la Saint Valentin Go

Juridische informatie

B

Bedrijf en publicatie :
VD vierkant SRL, BTW 0689832227

AV Helice 13

1150 Brussel


Verblijf :
ZIQY, e-commerce oplossing op basis van abonnementen.

ZIQY - Station F, 55 Boulevard Vincent Auriol 75013 PARIS - 01 76 42 03 82

Wettelijke bepalingen

Juridische informatie

De verkoop van alcohol aan minderjarigen is verboden. Elke persoon die een abonnement neemt en/of een bestelling plaatst op de website www.gininthebox.com verbindt zich er dus toe om de rechtsbevoegdheid en de vereiste wettelijke leeftijd (18 jaar of ouder) te hebben op de datum van de bestelling en/of het abonnement.

ALCOHOLMISBRUIK IS GEVAARLIJK VOOR DE GEZONDHEID. MET MATE ALCOHOL GEBRUIKEN

Wettelijke bepalingen

Wij informeren u dat deze site www.gininthebox.com (hierna "de Site") de exclusieve eigendom is van de vennootschap VD SQUARE SRL: ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister onder nummer BE689832227, waarvan het intracommunautaire BTW-nummer BE0689832227 is en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Schroeflaan 13 te 1150 Brussel (hierna "de vennootschap VD SQUARE SRL").

Directeur publicatie: Rafaël van Derton

VD SQUARE SRL heeft bij Allianz een "wettelijke aansprakelijkheidsverzekering" afgesloten.